ฟังเต็มๆ ผบ.ตร. แถลงรวบตัว “ลุงพล” ยันทำตามลักฐาน

ฟังเต็มๆ ผบ.ตร. แถลงรวบตัว “ลุงพล” ยันทำตามลักฐาน

ฟังเต็มๆ ผบ.ตร. แถลงรวบตัว “ลุงพล” ยันทำตามลักฐาน

ฟังเต็มๆ ผบ.ตร. แถลงรวบตัว “ลุงพล” ยันทำตามลักฐาน